Software - Doprava

­Skladová a výrobní evidence | Odbyt a řízení expedice | Kalkulace
Nákup dobytka |Účetnictví | Obchody - prodejny | Označování

­

­­­­­­­­­­­

Řeší problematiku dopravy a sledování nákladů na ni dle různých kriterií

  • výkaz PHM dle vozidel
  • přehled nákladů vozidel
  • přehled výkonů vozidel
  • souhrn údajů o provozu vozidla
  • sestava diet za řidiče
  • sestava obsluhy prodejen
  • záznam o provozu vozidel
  • podklad pro inventuru PHM

Výkony je možné vyfakturovat pro vlastní střediska nebo pro cizí. Po nahrání nákladů je možné vysledovat rentabilitu (zisk) za každé vozidlo.