Software - Skladová a výrobní evidence

­­­Odbyt a řízení expedice | Kalkulace | Nákup dobytka
Účetnictví | Obchody - prodejny | Označování | Doprava­

Skladová evidence­

­

­­­­­­­­­­

řeší sledování toku suroviny na střediskové a podnikové úrovni při využití údajové základny s minimálními vstupy a maximálním využitím údajů ve zpracování. Současně je možné propojit projekt se střediskem obchodně-odbytové činnosti tak, aby údaje na toto středisko byly automaticky zaznamenány do příjmu a výdej ze skladu byl řešen subsystémem obchodně fakturační činnosti. Takto řešená evidence je schopna zabezpečit ucelené sledování hlavních výrobních činností podniku a jejich operativní řízení. Předpokladem celého řešení je zaúčtování všech činností do podsystému účetní evidence. Systém funguje i s propojením na automatické váhy a zabezpečuje tak okamžitou operativní evidenci.

Výrobní evidence

­­­­­­­­­­

Zajišťuje sledování a vyhodnocení efektivnosti jednotlivých výrobních fází pomocí výrobních výkazů porážky, bourárny a masné výroby. Každý výrobní výkaz je porovnáním spotřeby a výroby za příslušnou dílnu se stanovenou normou v kilech i korunách. Tento systém zajistí zpřehlednění veškerých toků suroviny a odhalí rezervy, které vedou ke zvýšení ziskovosti. Základem pro vedení této agendy je stanovení reálných norem, které se mohou stát nezbytným základem pro bourárenskou a výrobkovou kalkulaci. Takto propojena s přesnou výrobní evidencí umožní:

 • plánování výroby podle odsouhlasení odbytu, nákupu a skladu
 • dosahování optimálních výtěžností procesů
 • výrobní optimalizaci a tím zminimalizování surovinových a pomocných nákladů
 • detailní výrobní analýzu a odhalování současných i budoucích racionalizačních rezerv
 • minimalizování skladových zásob suroviny a pomocného materiálu a snižování míry vázání kapitálu společnosti
 • rychlou reakceschopnost výroby na požadavky měnícího se trhu ­
  • pomocné normování
  • denní normování
  • měsíční normování
  • normování v roku