Klasifikace

MIJABO spol. s r. o. Vám nabízí řešení za příznivou cenu pro klasifikaci jatečných prasat.

Uplatnění zákona č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích ze dne 4. srpna 2000 a vyhlášky MZE o způsobu, rozsahu a podmínkách klasifikace jatečných prasat, která se vztahuje na všechny jateční provozy Vám ukládá povinnost zajistit klasifikaci jatečných zvířat. Proto Vám chceme nabídnout naše služby při zařazování jatečných těl prasat do tříd jakosti podle podílu svaloviny jatečně upraveného těla pomocí našrho software, který je napojen na klasifikační přístroj a digitální váhu.

Pro menší provozy nabízíme řešení s ručním vstupem po změření výšky špeku a masa pravítkem a nahratí hmotnosti. Program sám vypočítá podíl svaloviny, zatřídí do jakostní třídy a vystaví protokol o klasifikaci, který má všechny náležitosti dle vyhlášky Mze a další sestavy, které dávají přehled o celém nákupu.

­­­­­­­­­­
­