Software - Nákup jatečného dobytka

­­Skladová a výrobní evidence | Odbyt a řízení expedice | Kalkulace
Účtování | Obchody - prodejny | Označování | Doprava

­

­­­­­­­­­­­

Řeší komplexní problematiku zpracování informací o nákupu jatečných zvířat v následujícím rozsahu:

  • nákup jatečných zvířat v živém i v mase, záznam vážní knihy, vystavení protokolu o převzetí a nákupního lístku s odečtením konfiskátů
  • vystavení faktur, příkazu k úhradě, vystavení poštovních poukázek
  • měsíční výstupy na tiskárnu, výkaz skladu, zúčtování nákupu, sestava srážek a přirážek, výkaz o prům. nák.cenách, sledování plnění hospodářských smluv, průměrná nákupní hmotnost, průměrná nákupní cena
  • nákup podle druhů jat. dobytka a za jednotlivé dodavatele a to denně, dekádně a měsíčně
Tato agenda je připojitelná ke klasifikačnímu zařízení dobytka SFK - automatické zatřídění dle hmotnosti a výšky špeku­