Software - Odbyt a řízení expedice

­­­­­­Skladová a výrobní evidence | Kalkulace | Nákup dobytka
Účetnictví | Obchody - prodejny | Označování | Doprava

­­­­­­­­­­­­­

řeší komplexně expediční činnost od příjmu objednávek až po vystavení dodacího listu, faktury (včetně záměn a krácení zboží) s propojením na automatické váhy.
Přijaté objednávky se sumarizují pro plánování výroby a porovnávají se stavem expedičního skladu.
Na základě toho provede vedoucí expedice korektury - přidání, krácení nebo záměnu a takto upravené objednávky odešle na váhy. Expedientovi se na terminálu zobrazi výrobek a požadované množství, po návážení suroviny stiskem tlačítka zapíše hmotnost přímo do dodacího listu nebo faktury.
Dochází tedy k podstatnému zjednodušení a zpřesnění práce se zamezením zatížení odběratele o rozdílnou váhu, vzniku chyb překlepy a záměn a tím zvýšení rentability.
Samozřejmě program umožňuje tisknout všechny sestavy, které jsou nutné a potřebné pro veškerý přehled a vyhodnocení odbytu. Taktéž je zabezpečen automatický převod odbytu do skladové evidence což zajistí možnost denního sledování stavu expedice případně inventarizaci.

­­­­­­­­­­­­­
­