Software

­­Skladová a výrobní evidence | ­­Odbyt a řízení expedice | Kalkulace
Nákup dobytka­ | Účetnictví | Obchody-prodejny | Označování | Doprava­

­ ­

Celý programový balík představuje ucelený systém ekonomického softwaru, který začíná nákupem jatečního dobytka, přes skladovou a výrobní evidenci, kalkulaci, fakturaci, dopravu, obchod, až po účetnictví, banku a saldokonto. Jednotlivé agendy lze však provozovat i samostatně. Napojení na automatické váhy umožňuje zajistit operativní, včasnou a přesnou evidenci.

Vytýčeným cílem každé aplikace je:

  • rentabilní a na požadavky zákazníka orientovaná výroba
  • snižování skladových stavů materiálu a tudíž i vázání kapitálu
  • kontrola spotřeby surovin a pomocného materiálu
  • zpřehlednění toků surovin, polotovarů a výrobků
  • hledání ztracených kg při výrobě
  • zpřesnění vážení a odstranění chybovosti při vystavování dokladů
  • výrazné urychlení informačních toků a reakceschopnosti podniku
  • dosažení maximální rentability obratu a zvyšování míry zisku