Software - Účetnictví

­­Skladová a výrobní evidence | Odbyt a řízení expedice | Kalkulace
Nákup dobytka | Obchody - prodejny | Označování | Doprava

Stručný popis ekonomického SW ­Horry

­

­­­­­­­­­­­

Obecné vlastnosti:

 • Programy pracují nad databází v MS ACCESU - " MDB" nebo MS SQL 7.0. - co to znamená ? Program lze provozovat na samostatném počítači nebo na malé síti složené z několika pracovních stanic, kde jedna ze stanic poskytuje data ostatním nebo až po největší sít se serverem WINDOWS NT.
 • Grafické tisky
 • Možnost výstupů do MS EXCELU, MS WORDU apod.
 • Prohlížeče - uživatelsky příjemné prostředí na definování vlastních sestav (výběr položek, třídění, popřípadě další možnosti výběru či omezení)
 • Nastavení práv uživatelů
 • Možnost sledování nákladů/výnosů na organizační strukturu, která je variabilní dle požadavku uživatele
 • Exporty/importy do TXT souborů i jiných např. DBF.
 • Snadné obousměrné propojení centra na jednotlivé pobočky firmy přes modem s možností aktualizace centrálních dat dle zvolené periody - přenosy mohou probíhat samostatně v noci / postačuje běžné komutované připojení /.
 • Uživatelsky příjemné prostředí, rychle zvládnutelné
 • Servis zajišťován sítí obchodních zástupců po celé ČR.

Popis jednotlivých agend :

Účetnictví:

 • Pořízení všech typů dokladů
 • Možnost vedení v evidenci došlé faktury - evidence v saldu, možné vystavit příkaz k úhradě
 • Export / Import - příkazu k úhradě - do banky/ z banky /homebanking/
 • Okamžité stavy na účtech, výpis jednotlivých pohybů až dle OS
 • Přehledy za odběratele, dodavatele
 • Načtení kurzů z INTERNETU
 • Vystavování příkazu k úhradě
 • Vystavování : upomínek, penalizačních faktur, popřípadě možnost zápočtů (uznání pohledávek)
 • Další rozšiřující moduly :
  1. nedokončená výroba
  2. plán
  3. kalkulace ( rozpracováno )
  4. uzavírání zakázek ( rozpracováno )
  5. režie (rozpracováno )
 • Možnost evidence cizí měny na podrozvahových účtech (automatika zaúčtování i odúčtování)
 • Možnost evidence zálohových faktur na podrozvahových účtech (automatika zaúčtování i odúčtování)
 • Tisk podkladů pro DPH i vlastního daňového přiznání
 • Podnikové výkazy - Výsledovka, rozvaha, Cash flow a možnost nadefinovat další potřebné výkazy

Manažerské saldo:

Cílem této agendy je operativní sledování saldokonta řídícími pracovníky.

 • jednoduché zobrazení dodavatelů, odběratelů podle názvů, s možností vyhledávání
 • možnosti zobrazení vzájemné kompenzace s možností tisku podkladů pro zápočet
 • přehledy od největších dlužníků až po největší závazky

Investiční majetek a DIM :

 • Pořízení dokladů
 • Automatický výpočet odpisů
 • Možnost výpisu historie karty IM podle jednotlivých roků
 • Tiskové sestavy : přehledy za karty IM, za OSMzdy a personalistika:

Mzdy a personalistika :

 • Personální evidence (možnost tiskových výstupů : smlouvy, dohody apod.)
 • Evidence docházky pomocí počítače (evidence příchodů, odchodů, přestávek)
 • Evidence úkolů jednotlivých pracovníků
 • Pořízení hrubé mzdy okamžitý výpočet čisté mzdy
 • Při pořízení mzdy probíhají následující automatické volby :
  • kontrola vybrané dovolené
  • kontrola na maximum výdělku u důchodců
  • výpočet nemocenských dávek
  • nahrání docházky dle zadaného DFPD a dle pracovního kalendáře, popřípadě dle přerušení (mateřská dovolená, vojenské cvičení atd.)
  • možnost pořízení mzdy z docházky
 • Tiskové sestavy : Přehledy za podnik, výplatnice, mincovky, mzdové listy instalovatelné
 • Výpočet průměrů
 • Dvojprohlížeč pro jednotlivé pracovníky s přehledem mezd za všechny měsíce v roce
 • Vystavování příkazu k úhradě